Ettevõtte asutamise tulemusena ühendati Eesti ja teiste Balti riikide 20-aastane elektoenergeetika valdkonna ärikogemus, süsteemide ja seadmete töö ning seadmete seire ja hoolduse/kontrolli kogemus, pikaajaline administreerimiskogemus, mahukate projektide ja ettevõtmiste koordineerimise kogemus, tegevusala reguleerivate õigusnormide ja turuvajaduste põhjalik tundmine.

Meie meeskond koosneb tugevatest spetsialistidest, kelle panus elektroenergeetika arendamisse aitab rakendada kaugjuhtimissüsteeme.