Objekti evakuatsioonilahenduse kujundus– olemasoleva evakuatsioonilahenduse kindlaksmääramine ja hindamine objektil, evakuatsiooniteede- ja pääsude kindlaksmääramine ja hindamine ning evakueerimist takistada võivate seadmete/esemete täpsete asukohtade kindlaksmääramine, suurema riskiga hooneosade kindlaksmääramine.

Objekti evakuatsioonilahendus projekteerimisel – objekti evakuatsioonipääsude- või suunamärkide paiknemiskohtade kindlaksmääramine, valgustite paigalduskõrguste kindlaksmääramine, evakuatsioonivalgustite määrdumise ja tolmu mõju väljaselgitamine, võrgupinge ja võimalike pingekõikumiste väljaselgitamine, sobivaima toimimisrežiimi kindlaksmääramine, sobivate evakuatsioonivalgustite kindlaksmääramine, muudele nõuetele vastavuse kontroll.