Hädavalgustuse paigaldamine on seadusega määratud kohustus. Asjakohaste normide järgi peab hädavalgustus olema regulaarselt kontrollitud ja hooldatud. Hädavalgustuse kontrolli tuleb teostada igapäevaselt (visuaalne süsteemi töövalmiduse jälgimine), igakuiselt (toimivuse kontroll) ning iga-aastaselt (autonoomsuse kestuse kontroll).

Meie tehtud analüüsi järgi võtab ühe hädavalgusti traditsiooniline kontroll (ehk kontrolli teostamine käsitsi ning tulemuste fikseerimine) keskmiselt 10-15 min, mis moodustab kuus (nt 100 tk hädavalgustite kontrollimisel) 16-25 tundi.

Automaatse kontrollsüsteemi kasutades on hädavalgustussüsteeme võimalik kontrollida ilma lisakuludeta. Seega hädavalgustuse omanik võib olla rahul, et valgustus toimib just siis, kui see on vajalik ja et päeviku täitmine ei oleks lihtsalt formaalne tegevus.

Hädavalgustuse automaatne kontrollsüsteem võimaldab perioodiliste testide korraldamist, kontrollib hädavalgustuse korrasolekut reaalajas (valgusallika, aku ja ümberlülitusseadme korrasolekut) ning vajadusel teavitab kasutajat selle töös tuvastatud vigadest e-aadressile või SMS'i teel. Automaatse kontrollsüsteemi abil on võimalik programmeerida hädavalgustite kontrolli just sobival päeval ja kellaajal gruppidena või piisava ajavaruga üks valgusti teise järgi.

Automaatse kontrollsüsteemi olemasolul pole vaja hädavalgustuse kontrollimiseks käia objektil, vaid saab süsteemi monitooringu teostada kaugelt tavalise PC ja interneti võrgu kaudu. Päeviku käsitsi täitmise asemel koostab automaatne kontrollsüsteem protokolle, salvestab neid ning nad on saadaval pdf või xls failidena. Asukohast sõltumata saab hädavalgustussüsteemi kasutaja/hooldaja või omanik turvaliselt oma kontosse sisse logides ülevaade süsteemi tööst ning läbitud testide tulemustest.