Ehituslike tuleohutusnõuete kokkuvõte 2019, PÄ

Tuleohutuse valemite kogumik 2018, PÄ

Muud juhendid ja abimaterjalid:

https://www.rescue.ee/et/projekteerija-ehitaja-arhitekt

http://www.tiiutammib.ee/kasulikku/kas-teadsid-et/seadustest

STANDARDISARI EVS 812 "EHITISTE TULEOHUTUS"

EVS 812-1 Ehitiste tuleohutus Osa 1: Sõnavara

EVS 812-2 Ehitiste tuleohutus Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid

EVS 812-3 Ehitiste tuleohutus Osa 3: Küttesüsteemid

EVS 812-4 Ehitiste tuleohutus Osa 4: Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutus

EVS 812-5 Ehitiste tuleohutus Osa 5: Kütuseterminalide ja tanklate tuleohutus

EVS 812-6 Ehitiste tuleohutus Osa 6: Tuletõrje veevarustus

EVS 812-7 Ehitiste tuleohutus Osa 7: Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded

EVS 812-8 Ehitiste tuleohutus Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus

STANDARDID "HÄDAVALGUSTUS"

EVS-EN 60598-2-22 Valgustid Osa 2-22: Erinõuded. Valgustid hädavalgustiteks

EVS-EN 1838 Valgustehnika. Hädavalgustus

EVS-EN 50172 Evakuatsiooni hädavalgustussüsteemid

EVS-EN 62034 Akutoitelise hädavalgustuse automaatsed kontrollsüsteemid

EVS-EN 50171 Tsentraalsed toitesüsteemid

STANDARDID "VALGUS JA VALGUSTUS"

EVS-EN 12464-1 Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus Osa 1: Sisetöökohad

EVS-EN 12464-2 Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus Osa 2: Välistöökohad

EVS-EN 15193-1 Hoonete energiatõhusus. Energianõuded valgustusele Osa 1: Spetsifikatsioonid, moodul M9

CEN/TR 17165 Valgus ja valgustus. Valgussüsteemide projekteerimisprotsess

ISO/CIE TS 22012 Light and lighting. Maintenance factor determination. Way of working (juhend hooldeteguri arvutamiseks)

EVS-EN 12665 Valgus ja valgustus. Põhioskussõnad ja valgustusnõuete valiku alused

EVS-EN 12193 Valgus ja valgustus. Spordivalgustus

STANDARDID "TEEVALGUSTUS"

CEN/TR 13201-1 Teevalgustus Osa 1: Valgusklasside valiku juhised

EVS-EN 13201-2 Teevalgustus Osa 2: Toimivusnõuded

EVS-EN 13201-3 Teevalgustus Osa 3: Toimivuse arvutamine

STANDARDISARI 620 "TULEOHUTUS"

EVS 620-2 Tuleohutus Osa 2: Ohutusmärgid

MUU

EVS 871 Tuletõkke- ja evakuatsiooni avatäited ja sulused. Kasutamine

EVS 919 Suitsutõrje. Projekteerimine, seadmete paigaldus ja korrashoid

EVS-EN 671-1 Paiksed tulekustutussüsteemid. Voolikusüsteemid Osa 1: Pooljäiga voolikuga voolikupoolid

EVS-EN 671-2 Paiksed tulekustutussüsteemid. Voolikusüsteemid Osa 2: Lamevoolikuga voolikusüsteemid

EVS-EN 60079-10-1 Plahvatusohtlikud keskkonnad Osa 10-1: Piirkondade liigitus. Plahvatusohtlikud gaaskeskkonnad

EVS-EN 60079-10-2 Plahvatusohtlikud keskkonnad Osa 10-2: Piirkondade liigitus. Plahvatusohtlikud tolmkeskkonnad

EVS-EN 60079-17 Plahvatusohtlikud keskkonnad Osa 17: Elektripaigaldiste kontroll ja korrashoid

EVS-EN 60529 Ümbrisega tagatavad kaitseastmed (IP-kood)

EVS 932 Ehitusprojekt