Autoriõigus

Antud veebil asuvate programmide ja materjalide kohta teavitamine

Programmid ja mis tahes materjalid, mida saab alla laadida sellelt veebilt ja serverilt "SBS Smart Exit" on autoriõiguste ja intellektuaalomandi objektid, mis kuuluvad Cleverwelt osaühingule. Programmi kasutamine on reguleeritud litsentsilepinguga. Litsensi tingimustega mittenõustumise korral teie ei või programmi installeerida ega kasutada. 

Autoriõigus ja intellektuaalomandi õigus, kajastatavad või kätte saadavad Cleverwelt tarkvara abil, mis tahes tarkvara kirjandusliku sisu suhtes, kuuluvad vastava kirjandusliku sisu omanikule.

Cleverwelt ja teiste arendajate poolt loodut skeemide, tekstide, tabelite, märkide, disainielementide ja kirjete (mida kokku nimetatakse „kirjanduslik sisu“), on lubatud kasutada üksnes koos Cleverwelt SE Slave ja SE Master seadmetega ning Teile kuuluvate seadmete perioodiliste katsetuste korraldamiseks ja/või nende talitluse kontrollimise eesmärgil. Kirjanduslikku sisu pole kaubanduslikel või muudel eesmärkidel lubatud levitada, seda pole lubatud täielikult ega osaliselt muuta või levitada kui kirjanduslikku näidist, tekstinäidist või tekstifaili.

Kaubamärgid 

SBS SMART EXIT ja/või muud CLEVERWELT tooted ja kaubamärgid kuuluvad või registreeritud CLEVERWELT OÜ kaubamärgid. Teiste toodete ja ettevõtete nimed võivad olla vastavate omanike kaubamärgiteks. Mis tahes õigused, siin otseselt esitamata, on reserveeritud.

Autoriõigused kuuluvad Cleverwelt OÜ ettevõttele ning kõik õigused on kaitstud.