Turvavalgustussüsteemide paigaldamise eelperioodil aitame välja selgitada tuleohutusalased vajadused ja/või kitsaskohad ning aitame kaasa objekti turvalisuse tagamiseks ja tuleohutusnõuete täitmiseks.