Valgustehniline arvutus on valgustuse planeerimisel ja projekteerimisel põhiline arvutus.

Valgustuse planeerimist tuleb alustada hoone ja konkreetse ruumi kasutusviisi (ladu, õppeklass, spordisaal, müügisaal, kontro, elutuba jne) või välisvalgustuse klassi (parkla, tänav, hoone territoorium või fassaad, sõidutee jne) kindlaks määramisest.

Sellest lähtudes ning tuginedes sise-, välis- ja hädavalgustuse standardnõuetele määratakse indlaks valgustase ning vajalikud valgustite tehnilised parameetrid. Korrektseid valgusarvutusi pole võimalik teostada, teadmata standardis esitatud nõudeid.

Valgusarvutused on tööde kogum, mis sisaldab valgustite valikut ja nende efektiivset paigutamist, valgustussüsteemi energiakulude arvutamist ning selle edaspidise hooldamise juhendamist. Valgustatus avaldub valgustatavale pinnale langeva valgusvoo ning valgustatava pinna ühiku suhtena.

Valgusarvutusi on võimalik teostada nii käsitsi kui ka automaatselt. Tänapäeval on olemas palju erinevaid programme valgusarvutuste teostamiseks, mis lühendab märkimisväärselt arvutusteks kuluvat aega ning võimaldab tulemust visualiseerida (tabelid, skeemid, kujutised valguse mõju all või valevärvides, valgustite paigalduskohtade skeemid).

Oma töös kasutame professionaalset programmi Dialux, mille abil on võimalik välja arvutada nii siseruumide valgustase kui ka teostada hoonefassaadide, parkide, tänavate ja parklate välisvalgustuse arvutused. Hädavalgustuse valgusarvutuste tegemiseks sobib kõige paremini Dialux 4.13. Dialux Evo abil saab mugavalt koostada mitu valgusstseeni varianti ning valida neist optimaalseim. See on eriti mugav juhtudel, kui objekti valgust plaanitakse juhtida sõltuvalt olukorrast või kellaajast. Selleks, et saavutada soovitud tulemus, võib katsetada valgustite tüüpide, nende paigutuskohtadega ja valgustugevusega. Pärast iga valgustite kombinatsiooni paigutamist teostab programm arvutuse ning kuvab tulemuse. Arvutustulemuste põhjal on võimalik näha valguse tegelikku jaotust kõigil pindadel.

Võrreldes tavalise 3D-ruumivisualisatsiooniga, mida koostavad disainerid, kajastab professionaalne valgusarvutus valguse tegelikku jaotust ning ruumi valgustatuse kvaliteeti. Valgusti õige asukoht ja selle tüüp määratakse professionaalse programmi abil.

Valgusarvutuste teostamisel arvestatakse mitmeid lõplikku tulemust mõjutavaid asjaolusid. Nendeks on näiteks: peegeldustegur, sälivustegur, energiakulu, hooldetegur, värvusedastusindeks, räigus jne. Valgusti paigalduskoha otsustamisel tuleb arvestada läbikäikudega, seadmete asukohtadega või eelnevalt määratud valgustite ühendus- ja paigalduskohtadega. Oluline on arvestada ka ruumidesse paigaldatava mööbli-/seadmete-/riiulitega, kuna need võivad oluliselt mõjutada seinte peegeldusvõimet ning reeglina vähendada ruumi valgustatust. Teostades valgusarvutusi tühjale ruumile võib pärast valgustite paigaldamist sattuda olukorda, kus ruum on ebaühtlaselt valgustatud või on töökohtade valgustatus madalam kui nende vahetu ümbrus.

Samuti tuleb arvestada, et asendades projektis ette nähtud valgustid analoogsete vastu, ilma täiendavaid valgusarvutusi tegemata ning lähtudes ainult valgustite võimsusest vattides (W) ja valgusvoost luumenites (lm), võib tulemus pärast valgustite paigaldamist osutada mitterahuldavaks. Valgustite välja töötamisel kasutab iga tootja oma valgusdioodmooduleid, optikat, reflektoreid ja difuusoreid, millest sõltub valgusti valgusvoo jaotumine ning valgusstseeni lõplik tulemus. Seetõttu soovitakse valgustite asendamisel mitte lähtuda ainult projekti tehnilistest parameetritest, vaid teostada ka täiendavad arvutused.

Juhul, kui teil on huvi professionaalsete valgusarvutuste ja/või valgusseadmete vastu, saatke meile päring e-posti teel ning me lahendame teie objekti valgustusega seotud küsimused.