Tuleohutusalane auditeerimine – ehitise, selles olevate seadmete/süsteemide töö ja isikute tegevuste tuleohutusalane auditeerimine.

Auditeerimise eesmärgiks on ettenähtud kriteeriumitele vastavuse määramine, objektiivne andmekogumine ja hindamine. Audit on erapooletu, süstemaatiline ja dokumenteeritud protsess.

Tuleohutusalase auditeerimise kriteeriumiks on tuleohutusalased õigusnormid (seadused, määrused, standardid).
Tuleohutusseaduse nõutele vastavate tuleohutusmeetmete rakendamisega saavad isikud (suuremad ja keskmised ettevõtted) reeglina hakkama ise (siseaudiit), kuid meil on ka siseauditeerimisel abistamise kogemusi. Väikeettevõtetel on põhjust meie abi kasutamiseks siis, kui neil ei ole vastavat spetsialisti, ei piisa enda ressurssi.
Korraldame auditeid sõltumatu spetsialistina ning vaatame ettevõtteid kõrvalseisja pilguga (välisaudit). Auditeerimise põhimõtetest lähtuvalt ongi oluline, et audiitor ei oleks kursis ettevõtte tööga, kuna nii märkab ta puudusi paremini ja objektiivsemalt.

Põhimõtteliselt võib auditi läbi viia igaüks, kes ei ole auditeeritavaga seotud ega ole sõltuv auditi tulemustest, kuid selleks, et auditi tulemused oleksid usaldusväärsed, korraldavad auditi vastavat pädevust omavad spetsialistid.

Auditeerimine on diskreetne, audidil nähtut-kuuldut ei avaldata kolmandatele isikutele.
Oleme pädevad ehitise, selles olevate seadmete/süsteemide töö ja isikute tegevuse tuleohutusalaseks hindamiseks.